במסגרת דיוני התקציב בממשלה, פרסם משרד האוצר הצעת מדיניות כלכלית לשנת 2009, ובה שורה ארוכה של גזירות תקציביות הפוגעות פגיעה אנושה בשלטון המקומי במדינת ישראל, בשורה של תחומים מרכזיים, כגון, חינוך, ארנונה, פיתוח ועוד. 

הרשויות המקומיות רואות בגזירות אלו מתקפה דורסנית והרסנית של הממשלה על השלטון המקומי במדינה, מתקפה שנועדה להחלישו ולקבוע במחטף, ללא כל דיון מעמיק, הצעות לרפורמות חוקתיות המשנות סדרי עולם בכל הנוגע ליכולת הקיום העצמאי של השלטון המקומי, לחלוקת האחריות בינו לבין השלטון הממלכתי ולשיטת המיסוי במדינת ישראל.

מצ"ב בתחתית העמוד רשימת הנושאים המרכזיים הפוגעים בשלטון המקומי ובערים העצמאיות בהצעת המדיניות הכלכלית של משרד האוצר לשנת 2009 ומכתבו של רון חולדאי, יו"ר פורום ה-15 וראש עיריית תל אביב-יפו, לראש הממשלה, אהוד אולמרט, בנוגע לגזירות הללו. בנוסף, מצורף מסמך המנתח את משמעויותה של התוכנית הכלכלית לשנים 2009-2010 מבחינת הרשויות המקומיות. 

להלן קישורים לסדרת כתבות שהתפרסמה בעיתון הארץ, הנוגעות לגזירות התקציביות בתחום הארנונה הכלולות בהחלטת הממשלה, קרי: ההחלטה אודות הלאמת הארנונה הממשלתית והלאמת 33% מהיטלי ההשבחה בשלטון המקומי: