בשנים האחרונות אנו עדים ללחצים אדירים המופעלים על רשויות התכנון מתוך מגמה להפשיר לבניה עוד ועוד אדמות חקלאיות, הן במרכז הארץ, והן בצפונה ובדרומה. האנשים והגופים העומדים מאחורי לחצים אלה מבקשים לממש קרקעות אלה, ללא כל התחשבות או בדיקה ותכנון מסודרים של השפעת התהליך על המשק העירוני בישראל וכלכלתו.

פורום ה-15 ערך בדיקה מקיפה ויסודית של הנושא, בין היתר בעזרתו של חתן פרס ישראל ואיש התכנון, פרופ’ אריה שחר ז"ל. בדיקות אלה העלו, כי מגמות הפשרת הקרקעות החקלאיות, כפי שהן מוצעות בימים אלה על-ידי מינהל מקרקעי ישראל, ממשלת ישראל והגופים החקלאיים, צפויות להיות הרות אסון למגזר העירוני בישראל, המהווה כ-95% מאוכלוסיית המדינה.הבדיקה מעלה כי הדבר עלול להשפיע לרעה, הן על המרקם החברתי בערי ישראל, והן על המרקם הכלכלי ועל עתידו של המגזר העירוני בישראל. כמו כן, ישפיע הדבר באופן חמור על עתיד השטחים הפתוחים והירוקים בישראל, ולמעשה יעלים אותם בתוך מספר שנים.

לאור נתונים אלה החליט פורום ה-15 לצאת למאבק משפטי בעניין, ולאחרונה הגיש בג"ץ כנגד החלטות אלה. יצויין, כי זהו בג"ץ שני שמגיש הפורום בנושא זה בשנים האחרונות. מצ"ב מסמכים, מחקרים ומידע על הנזק הצפוי למגזר העירוני בישראל, באם תמשיך הממשלה במדיניות של עידוד אגרסיבי של תהליכי הפרבור והפשרת הקרקעות החקלאיות.