החקיקה בתחום התחבורה בישראל, כבתחומים רבים אחרים, מבוססת על החקיקה המנדטורית, ואינה מתאימה לנפח התנועה ולצרכים ההולכים וגדלים של המדינה, הערים הגדולות והמשק הישראלי.

הרשויות העצמאיות המרכיבות את פורום ה-15, בהיותן מרכזים מטרופולינים לסביבתן, מושפעות מעובדה זו במיוחד. החוק הנוכחי אינו מפריד בין יישוב קטן לעיר גדולה, ומותיר את מרב הסמכויות בידי השלטון המרכזי. בכך, נמנעת מאזרחי ישראל ומהעיריות הגדולות היכולת ליזום, לקדם ולעצב מערכות תחבורתיות מודרניות ומתקדמות המותאמות לסביבתן.

פורום ה-15 פועל לביזור סמכויות התחבורה לערים העצמאיות ולהסרת חסמים בירוקרטיים, על מנת לשפר את השירותים לאזרח ולענות על הצרכים המגוונים והמשתנים שבניהול כרך עירוני מודרני.
לקישור לכתבה בנושא, לחץ כאן.