פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי עתרו לבג"ץ כנגד אפליית המדינה את תלמידי החינוך המיוחד במגזר העירוני בכל הקשור לתקצוב נושא ההסעות.
בעקבות הגשת הבג"צ, הגיעו, ביוני 2008, מרכז השלטון המקומי ומשרד האוצר להסכם בנוגע לעדכון תעריפי ההסעות בכללותם ועל שינוי לטובה של שיעורי ההשתתפות של משרד החינוך בהסעות חינוך מיוחד. ההסכם ייתר את הבג"צ שהוגש בנושא.
בעמוד זה משמאל, מצורף נוסח ההסכם.

עתירה_לבגצ_כנגד_המדינה_U4457.pdf