חלק משמעותי מפליטות גזי החממה בערים מקורו בצריכת אנרגיה במבנים ובמרחב הציבורי. סקרי פליטות גזי חממה עירוניים שביצעו הערים החברות באמנת האקלים של פורום ה-15 העלו שבממוצע 72% מפליטות גזי החממה בערים הגדולות והבינוניות בישראל מקורם בצריכת אנרגיה במבנים.
ערים יכולות לפעול בתחום האנרגיה במגוון תחומים, החל בהתייעלות אנרגטית, ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, אימוץ עקרונות הבנייה הירוקה ועוד.

בקידום פעולות בתחום האנרגיה בעיר ישנו פוטנציאל לשיפור איכות החיים בעיר, לחסכון בעליות התחזוקה והתפעול של המבנים, למיתון הטמפרטורה בתוך העיר ולהתמודדות עם משבר האקלים. כל ההיבטים הללו באים לידי ביטוי גם ברמת המבנה הבודד וגם במדיניות התכנונית של הרחוב, השכונה והעיר.