ביום 11.1.22, החליטה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15, לאשר עקרונית קידום אמנה ל'איכות אדריכלית עירונית' במבני ציבור, ובתכנון המרחב הציבורי והמגורים בערי פורום ה-15, ולהביע את נכונותם של ראשי הערים,  העיריות ופורום ה-15 לחתום על האמנה, לכשתושלם הכנתה.

בהתאם להחלטה זו, פועל פורום ה-15 בימים אלו מול גורמי המקצוע הרלבנטים בעיריות הפורום, ובשיתוף עם התאחדות האדריכלים ובני ערים בישראל, וזאת על מנת לגבש נוסח אמנה מעשית שמטרתה להוביל לעליית מדרגה משמעותית באיכות התכנון העירוני והחיים העירוניים בישראל עתה ובעתיד.

עם סיום העבודה המקצועית על גיבוש נוסח האמנה,  היא תוצג בפני מליאת ראשי הערים לדיון סופי ומסכם.

מידע נוסף יעלה לאתר בקרוב.

למעבר לכתבות ופרסומים בעניין זה לחצו כאן.