מזה כשבע שנים פועל פורום ה-15 להרחבה והעצמה של סמכויות הפקחים העירוניים בשני תחומים:
 

  1. מתן סמכויות עזר לפקחים העירוניים (סמכות עיכוב, סנקציה בגין אי-הזדהות בפני פקח וכד') לגבי עבירות שפקחים עירוניים מוסמכים לאכוף בלאו הכי (למשל, עבירות שבחוקי עזר עירוניים).
  2. מתן סמכות אכיפה לפקחים העירוניים לגבי עבירות תעבורה עירוניות, כגון נסיעה אסורה של כלי רכב על המדרכה (אופנועים, קטנועים), נסיעת אופניים שלא בשבילי אופניים (כאשר קיים שביל אופניים), נסיעה אסורה בנתיבי תחבורה ציבוריים, וכד'.

לאורך השנים הוקמו צוותים בין-משרדיים, בהם היו חברים המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, משטרת ישראל, פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי, שמטרתם היתה להגיע להסכמות בנושאים אלו.
לשמחתנו, בחלק מן הנושאים הגיעו להסכמות ואושרו תיקוני חקיקה שהביאו ליישומם, כפי שתוכלו לקרוא להלן