בראש פורום ה-15 עומדת מליאת ראשי הערים של העיריות החברות בפורום, שמהווה הלכה למעשה את הוועד המנהל של פורום ה-15. המליאה מתכנסת מספר פעמים בשנה לדיונים בנושאים השונים שעל סדר היום הציבורי ולמפגשים עם שרי הממשלה וגורמים בכירים נוספים.

בנוסף, פועלים במסגרת פורום ה-15 מספר פורומים מקצועיים של בעלי תפקידים בעיריות –  מהנדסי העיר, מנהלי חינוך, גזברים, סביבה וקיימות, אנרגיה, עוזרי ראשי ערים ועוד. תפקיד הפורומים הללו הוא למפות את הצרכים המקצועיים העולים מן השטח ומן העיריות, לבצע בדיקות היתכנות לפתרונות אפשריים, ולהביא את המלצותיהם להנהלת הפורום. כאשר עולה הצורך, הפורומים המקצועיים גם מסייעים בליווי הליכי חקיקה ורגולציה מול גופי הממשל השונים וועדות הכנסת.