נתונים על עיריות הפורום

בקבצים מטה ניתן למצוא נתונים דמוגרפיים, כספיים ואחרים על הערים והעיריות החברות בפורום ה-15.
מצגת נתונים 2019

מצגת נתונים 2017

מצגת נתונים 2012

מצגת נתונים 2008