בשנה האחרונה מרכז פורום ה-15 עבודה מול התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל, שמטרתה גיבוש מדיניות ואמנה ל'איכות אדריכלית עירונית' במבני ציבור, ובתכנון המרחב הציבורי והמגורים בערים.
לאור חשיבות הנושא, ולטובת איכות התכנון העירוני והחיים העירוניים בישראל עתה ובעתיד, ביום 11.1.22, החליטה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15, לאשר עקרונית את קידום האמנה ל'איכות אדריכלית עירונית' במבני ציבור, ובתכנון המרחב הציבורי והמגורים בערי פורום ה-15, ולהביע את נכונותם של ראשי הערים,  העיריות ופורום ה-15 לחתום על האמנה, לכשתושלם הכנתה. העבודה על האמנה תואץ בתקופה הקרובה מול גורמי המקצוע הרלבנטיים בפורום ה-15, ועם סיום הכנתה היא תחזור להצגה ודיון סופי במליאת ראשי הערים.

מידע נוסף יעלה לאתר בקרוב.

למעבר לכתבות ופרסומים בעניין זה לחצו כאן.