כחלק מתפישה של שיתוף ושקיפות, אנו מביאים בפניכם את הניוזלטר של פורום ה-15.
פלטפורמה חשובה זו של מקבצי ידיעות ועדכונים משמשת אותנו כדי ליידע ולעדכן בראש ובראשונה את עיריות פורום ה-15 בעניינים השוטפים, הבוערים, וגם הפחות בוערים העומדים על הפרק.

אתם מוזמנים לקרוא, להתעניין ולחוות דעתכם בנושאים השונים.

אפריל 2021סיכום עיקרי פעילות פורום ה-15 בשנת 2020 ורבעון ראשון של שנת 2021
אפריל 2019גיליון מספר 11 - סיכום עיקרי פעילות פורום ה-15 בשנת 2018
מאי 2018גיליון מספר 10 - סיכום עיקרי פעילות פורום ה-15 בשנת 2017
אפריל 2017גליון מספר 9 - סיכום עיקרי פעילות פורום ה-15 בשנת 2016
אפריל 2016גיליון מספר 8 - סיכום עיקרי פעילות פורום ה-15 בשנת 2015
ינואר 2015 גיליון מספר 7 - סיכום עיקרי פעילות פורום ה-15 בשנת 2014
אוגוסט 2013גיליון מספר 6
אפריל 2012גיליון מספר 5
אוגוסט 2011גיליון מספר 4
אפריל 2011גיליון מספר 3
פברואר 2011גיליון מספר 2
דצמבר 2010גיליון מספר 1