המטה המקצועי של פורום ה-15 פועל לשם הנגשת ידע וכלים מישראל והעולם במטרה לסייע לערים החברות בפורום ה-15 ולערים נוספות בארץ.

מאגר הידע מרכז מידע מקצועי, פרסומים מהתקשורת ודוגמאות לתכניות ופעולות אקלים, וכן פעולות לחיזוק העירוניות והסביבה העירוניות, שיושמו בערים בישראל ובעולם.