המטה המלווה של פורום ה-15 מספק מסגרת מקצועית שמטרתה לתמוך בפעילות העיריות ליישום תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה ואמנת האקלים של פורום ה-15, באמצעות הכשרות, רישות, ליווי מקצועי, וכן מתן כלים ומידע, לרבות הנגשת פרויקטים לדוגמא, בנושאי הליבה של ברית ערים לאיכות חיים וסביבה ואמנת האקלים. 

כאן תוכלו למצוא מדריכים וכלים שפיתח פורום ה-15, וכן סיכומי ימי עיון ומפגשים שקיים הפורום במגוון הנושאים בהם עוסקות תכניות אלה.