תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15 הושקה בשנת 2018 במעמד חגיגי במהלכו חתמו ראשי הערים על הברית ובכך התחייבו לקדם קיימות עירונית ולפעול למען שיפור איכות החיים בעיר. התכנית נכתבה במטרה לשמש כתכנית היישום (תכנית ההמשך) של אמנת האקלים של פורום ה-15, שנחתמה ב-2008, במסגרתה התחייבו 18 עיריות גדולות ובינוניות בישראל לפעול להגנת אקלים ולהפחתת פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר מתחומן. תכנית "ברית ערים" מספקת מסגרת ארגונית לקידום נושאי הקיימות והאקלים בעירייה בראייה מתכללת,  וכוללת "צ'ק ליסט" של פעולות ליישום. זוהי תכנית יישומית שמתאימה לכל העיריות. התכנית יכולה לשמש כבסיס להכנת תכנית אקלים מקומית, אך ניתן ליישמה גם בעיריות שטרם גיבשו תכנית ייעודית.

מאז השקת התכנית, נרשמה עלייה משמעותית הן במספר אירועי האקלים הקיצוני הפוקדים את ערינו והן במודעות הציבורית לנושא משבר האקלים והשפעותיו על העיר. לאור זאת מתחזקת ההכרה בצורך לשלב את עקרונות הקיימות בפעילות העירייה – הן בפיתוח עתידי ותכנון ארוך טווח והן בפרויקטים מידיים, וביתר שאת - להיערך להשלכות המזיקות של שינויי האקלים על הערים.

בשנים האחרונות, הרחיב פורום ה-15 את עיסוקו בנושא, ופעל מול העיריות ומול הממשלה לקידום ידע וכלים תכנוניים ויישומיים לטובת ההיערכות העירונית למשבר האקלים. עתה, אנו מבקשים "למסד" ולחזק את ההתייחסות לנושא זה במסגרת תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", באמצעות הוספת פרק שביעי שמתמקד בנושא זה וכולל רשימת פעולות מומלצות ליישום. במסגרת זו, בוצע גם טיוב ועדכון של ששת הפרקים הקיימים.

ברית ערים לאיכות חיים וסביבה - מהדורה שלישית - 2023