תל אביב פארק הירקון

בשנים האחרונות הופך המשבר הסביבתי לנושא מרכזי בסדר היום העולמי, הלאומי והמקומי. לאחרונה פורסם קובץ דו"חות ההערכה הרביעית של האו"ם, המצביע על מגמות ללא תקדים בחומרתן, וחלון הזדמנויות צר, לשינוי מגמות אלו. עם זאת, הדו"ח קובע נחרצות כי עדיין יש מספיק משאבים כלכליים, זמן ואמצעים טכנולוגיים לשינוי המצב. מה שנדרש הוא רצון פוליטי וציבורי ליישום הידע והאמצעים הקיימים, והכְוונה פוליטית להטמעתם.

הרצליה - גן בן שפר

במסמך שמשמאל תוכלו לעיין ב’מדריך לקיימות מקומית’. מדריך זה הוא פרי יוזמת המרכז לקיימות מקומית והשלטון המקומי ומטרתו להציג דוגמאות מוצלחות ליישום עקרונות פיתוח בר-קיימא (קיימות) באמצעות מינהל סביבתי מקומי, כמקור להשראה, לימוד והזנה הדדיים בין רשויות. 
את המדריך כתבה וערכה עידית הוד – יועצת פורום ה 15 לנושא איכות הסביבה, והוא כולל דוגמאות מוצלחות מרשויות מקומיות שונות, ובהן ערים גדולות בישראל כמו ירושלים, תל-אביב, חיפה, חולון, פתח-תקוה, כפר סבא ורעננה.

כפר-סבא - הפארק העירוני

הדוגמאות המוצגות במדריך מייצגות שינויי נורמה, תפיסה, חשיבה או קידום תהליכים חדשניים. כל דוגמא נכתבה סביב ’נושא ליבה’ דוגמת ניהול עירוני מקיים, שימור שטחים פתוחים, טיפול מושכל בפסולת.
בתחילת המדריך מוצגת רשימת עשרת העקרונות ל ’רשות מקיימת’, ולאחריה דוגמאות ליוזמות קונקרטיות מהעיריות השונות. לצד כל דוגמא מציין המדריך על אלו עקרונות קיימות היא עונה. בחלק האחרון של המדריך תוכלו למצוא מספר מונחי מפתח בתחום הקיימות (פיתוח בר-קיימא).

 קריאה מהנה ומעשירה!

מרשות מבטיחה לרשות מקיימת: מדריך למהלכים 'ירוקים' ברשויות מקומיות בישראל